Sosnowiec 41-200 ul. Stalowa 3/8
Poniedziałek- Piątek: 9.00 - 21.00
biuro@oxygeneracja.pl
INFOLINIA: 32 30 700 18
Sosnowiec 41-200 ul. Stalowa 3/8
Poniedziałek- Piątek: 9.00 - 21.00
biuro@oxygeneracja.pl
INFOLINIA: 32 30 700 18 

Często zadawane pytania

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie, które szukasz?
Napisz do nas przez formularz kontaktowy w zakładce Kontakt lub zadzwoń na naszą infolinię +48 794 131 322

Mój prąd

Program stanowi unikatowy na obecną skalę w Polsce, instrument wsparcia rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV).

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Pomoc finansowa udzielana jest w formie dofinansowania bezzwrotnego na kwotę do 5 tyś złotych. Obejmuje zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW dla gospodarstwa domowego.

Program kierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji

Więcej informacji znajdziesz na stronie https://mojprad.gov.pl

Agroenergia

Program ten zakłada możliwość ubiegania się o dotacje i pożyczki na inwestycje służące budowaniu tak zwanej samodzielności energetycznej na obszarach wiejskich. Agro energia wiąże się z jednym z najważniejszych obecnie tematów - poprawa jakości powietrza i klimatu

Pomoc finansowa udzielana jest dotacji, która może pokryć maksymalnie 40% kosztów kwalifikowanych. Drugą formą jest pożyczka, która może pokryć nawet 100% kosztów kwalifikowanych i wynosić od 100 tyś. do 2 mln złotych.

Realizacja programu przewidziana jest na lata 2019-2025.

Program kierowany jest do rolników.

Więcej informacji znajdziesz na stronie https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/agroenergia/nab/

Czyste Powietrze

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Zakłada termomodernizację budynków oraz wymianę starych pieców i kotłów na paliwo stałe, co przełoży się na oszczędności finansowe oraz korzystny efekt ekologiczny

Program kierowany jest dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania

Więcej informacji znajdziesz na stronie http://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/

Odliczenie inwestycji od podstawy opodatkowania

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 grudnia 2018 r. od 1 stycznia osoby fizyczne mogą odliczyć od podstawy podatku dochodowego koszty zakupu i montażu instalacji PV. Odliczenie nie może jednak przekroczyć kwoty 53 tys. zł, a kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika będzie podlegać odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, kiedy poniesiono pierwszy wydatek. Co ważne, podatek może zostać odliczony zarówno, gdy rozliczamy się według skali podatkowej (przy stawce 17% i 32%), jak i według podatku liniowego oraz ryczałtu.

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele budynku jednorodzinnego, którzy opodatkowują swoje dochody według skali podatkowej 17%/32% lub według jednolitej 19% stawki podatku liniowego oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Posiadacze budynku bez prawa własności nie mogą odliczyć ulgi.

Dla przykładu:
Łączny koszt inwestycji wyniósł 30 000 zł. Klient rozlicza się według stawki podatkowej 17%. Od podstawy podatku może odliczyć całą wartość inwestycji, co zmniejszy podatek o kwotę 5 100 zł (17% z wartości inwestycji równej 30 000 zł). Analogicznie sprawa wygląda w przypadku pozostałych skal podatkowych.
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram