Sosnowiec 41-200 ul. Stalowa 3/8
Poniedziałek- Piątek: 9.00 - 21.00
biuro@oxygeneracja.pl
INFOLINIA: 32 30 700 18
Sosnowiec 41-200 ul. Stalowa 3/8
Poniedziałek- Piątek: 9.00 - 21.00
biuro@oxygeneracja.pl
INFOLINIA: 32 30 700 18 

Elektrownie fotowoltaiczne

Farmy fotowoltaiczne są najbardziej opłacalnym przedsięwzięciem, biorąc pod uwagę koszt inwestycji w stosunku do stopy zwrotu i czasu.

Zaletą budowy farmy fotowoltaicznej jest przede wszystkim przewidywalność produkcji – niezależnie od intensywności słońca, ponieważ farmy wykorzystują zjawisko światłą rozproszonego.

Farma fotowoltaiczna o mocy 1 MWp rocznie jest w stanie wyprodukować od 950 do 1100 MWh, w zależności od lokalizacji oraz konfiguracji. Spadek mocy paneli wynosi ok. 0,6% rocznie.

Różnice w produkcji corocznej energii może różnić się ok. 20% - mają na to wpływ warunki atmosferyczne. Typowa elektrownia o mocy 1 MWp maksymalnie zajmuje obszar ok. 1.5 ha.
UMÓW SIĘ NA KONSULTACJĘ

Farma fotowoltaiczna – etapy procesu inwestycyjnego

Wybór odpowiedniej lokalizacji
Teren inwestycyjny musi mieć możliwość instalacji konstrukcji wbijanej do gruntu oraz możliwość podłączenia do sieci elektroenergetycznej (blisko linii średniego napięcia i niedużej odległości od Głównego Punktu Zasilania). Budowę farmy inwestor zaczyna od zgłoszenia robót budowlanych 
w starostwie powiatowym.
Projekt koncepcyjny
W celu rozpoczęcia inwestycji, działka musi posiadać warunki przyłączeniowe do zakładu energetycznego. Podczas składania wniosku do ZE wymagany jest projekt koncepcyjny, w którym ujęta jest specyfikacja urządzeń (panele, inwerter, konstrukcja itp.), wizualizacje elektrowni, opis inwestycji oraz wstępny kosztorys. Dzięki takim dokumentom mamy późniejszą możliwość starania się o dofinansowania, kredyty czy leasingi na realizację inwestycji.
Warunki przyłączenia
Docelowa lokalizacja musi mieć możliwość przyłączenia do sieci naszej instalacji. Mimo, że zakład energetyczny ma w obowiązku podłączyć instalacje fotowoltaiczną, to jednak problemem może być, bak wolnych mocy w danej linii, a rozbudowa linii może być nieuzasadniona ekonomicznie. Potwierdzeniem możliwości na przyłączenie jest uzyskanie warunków przyłączenia i zapłata zaliczki 30 zł/kW. Dystrybutor w ciągu 150 dni wydaje warunki przyłączenia, po wcześniejszym złożeniu wniosku z całym projektem umowy o przyłączenie do sieci - ważne jest przez 2 lata.
Koncesja
Inwestor musi posiadać prawo do ziemi i warunki przyłączenia dla swojego gruntu, w następnej kolejności musi postarać się o uzyskanie koncesję. Urząd Regulacji Energetyki przyznaje takową koncesję, po złożeniu wniosku i wymaganych dokumentach. W pierwszej kolejności ważne jest otrzymanie promesy – przyrzeczenie wydania koncesji.
Budowa farmy fotowoltaicznej
Jeżeli spełnimy wszystkie powyższe warunki, wtedy możemy przystąpić do realizacji budowy farmy fotowoltaicznej. Czas budowy inwestycji w wielkościach 1 – 10 MWp trwa od kilku do kilkunastu tygodni. Ważne jest, żeby zapewnić nadzór i serwis inwestycji.
Produkcja i sprzedaż energii z farmy
Uzyskanie koncesji od Prezesa URE, następnie rejestracja na Towarowej Giełdzie Energii 
i uruchomienie oraz odbiór elektrowni przez ZE to końcowe działania przy całej inwestycji. 
Dzięki temu możemy produkować własny prąd z elektrowni fotowoltaicznej i sprzedawać.
UMÓW SIĘ NA KONSULTACJĘ
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram